Застраховки за деца и ученици

Застраховка „Злополука на учащи”

Във връзка с първия учебен ден проведохме изследване, което показва, че малко родители са информирани за възможността срещу 2 лева на година да подпомогнат семейния бюджет в случаите, когато се налагат медицински разходи, свързани с децата им. Още