Публикации от 2М Брокер

Застраховка „Злополука на учащи”

Във връзка с първия учебен ден проведохме изследване, което показва, че малко родители са информирани за възможността срещу 2 лева на година да подпомогнат семейния бюджет в случаи, когато се налагат медицински разходи, свързани с децата им.

Кодекс на застраховането в България

Чл. 1. (1) Този кодекс урежда:
1. застраховането и презастраховането;
2. застрахователното и презастрахователното посредничество;
3. условията за започване, извършване и прекратяване на дейностите по т. 1 и 2;
4. застрахователния договор;
5. задължителното застраховане, и
6. застрахователния надзор.

Как да се предпазим от градушката

а България градушката е много често срещано явление, свързано с географската специфика и се появява в климатичната прогноза почти навсякъде в страната и то всяка година. По данните на Изпълнителна агенция за Борба с градушките, България е една от най-градобитните страни в Европа.

Пет важни неща, които вероятно не знаете за застраховките жилища и имущество

словията за застраховане на жилища и движимо имущество стават все по-атрактивни, но българите масово не се възползват от възможността да предпазят дома и имуществото си. Ето пет неща, които трябва да знаете за тези застраховки, които могат да ви накарат да се замислите: