Основна дейност

на Застрахователeн брокер „2М Брокер“ ООД

Медицински

Медицински застраховки и застраховки „Злополука“ и „Заболяване“

Автомобилисти

Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилисти“

Карго

Застраховка „Карго“ (застраховка „Товари по време на превоз“)

Животни

Застраховка на животни, птици и кошери с пчели

Живот

Застраховки „Живот“

Кредити

Застраховки на кредити, гаранции, на правни разноски