Морски и авиационни застраховки

Морските застраховки са свързани с рисковете по притежаването и оперирането на всички видове плавателни съдове, като в това число не влизат джетовете, водните колела, канутата и гумените лодки. В групата от застраховки влизат: Каско, Отговорност при сблъсък и Злополука. Размерът на застрахователната премия се определя най-вече по вида на морския съд.

Към Авиационните застраховки се включват „Гражданска отговорност“ за всеки, който притежава и управлява летателен апарат. Покритията включват широк ред от рискове от повреда до загуба/повреда на багаж. Отделна част са застраховките по Застрахователната отговорност на собствени и оператори на летища.