Застраховка на кредити

Застраховките на кредити са предназначени за финансово-кредитните институции, чрез които те контролират риска от неплатежоспособност на кредитополучателя и гарантират получаването на дължимите и изискуеми вноски, включващи главницата и/или лихви съгласно договора за кредит

Застраховките на гаранции могат да бъдат разнообразни, включително Застраховка Митнически гаранции по Карнет ТИР, от която се възползват превозвачите и превозваческите организации. Застраховката обезпечава отговорността на Застрахования, във връзка с т. 24 във връзка с т. 26 от Декларацията за поемане на задължения от превозвача за допускане до митническия режим ТИР и разрешение за ползване на обикновени карнети ТИР.

Застраховката „Правни вноски“ е предназначена за гарантиране на разходите на застрахования по граждански искове от него към трети лица, които има са му причинили вреда. Те могат за бъдат такси, разноски, хонорари, но също така и разходи за  превод и легализация на документи и експертизи.