Застраховка Живот

Застраховка „Живот“ и една от най-популярните в света застраховки тъй като покрива широк кръг от рискове, които са ежедневие – загуба на живот, трайна загуба на трудоспособност, средства за болничен престой, средства за медикаменти и др.

Застраховката има разнообразни вариации – от краткосрочни рискови застраховки, до застрахователни продукти със спестовен характер.

Застрахователните дружества предлагат богат избор от възможности по отношение на застрахователните рискове и условията на плащане на застрахователната премия при Застраховка „Живот“. Изпратете вашето запитване чрез контактната ни форма, за да получите подробен отговор или се обадете на телефона на дружеството.