Застраховка Разни финансови загуби

Застраховка „Разни финансови загуби“ е предназначена най-вече за юридически и физически лица, които извършват търговия. Тя ги предпазва от риск при неполучаване на дължими плащания:

– по лизингови вноски;

– по дължими наеми;

– други плащания, които са очаквани от трети лица.

Тази вид застраховка е предпочитана от фирмите, които предлагат оборудване и машини на изплащане.