Застраховка на земеделска продукция

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗАСТРАХОВКАТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА

Застрахова се реколтата от земеделските култури, овощните, зеленчуковите, розовите и черничевите градини, овощните разсадници (питомници), лозята, ягодите, малините, културната шипка, културната къпина, маточниците, вкоренилищата, медицинските растения, френското грозде (касис), хмел, разсади, семенилищата и цветята за семе и продажба, луковици, цветя за рязан цвят – в свежо състояние, и култури, отглеждани в парници и оранжерии (с или без отопление) и други култури, отглеждани с производствена цел.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ

Застрахователят покрива преките количествените вреди в резултата на градушка, буря; проливен дъжд; пожар; осланяване; наводнение; киша; измръзване и изтегляне (за есенни житни култури и рапица); задушаване (запарване).

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

Размерът на застрахователната сума се договаря между Застрахования и Застрахователя и е в границите на установените от Застрахователя лимити. Застрахователната сума се съобразява с пазарните условия и с производствената възможност на района, в който се отглеждат културите. Максималната застрахователната сума на декар не може да надвишава действителната пазарна стойност на реколтата.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Застрахователната премия се определя от Застрахователя, съгласно действащата тарифа към момента на сключване и зависи от застрахователната сума на декар, размерът на засетите (засадени) площи, рисковият клас за района, в който се намира културата и избраните от Застрахования клаузи. Застрахователната премия се заплаща еднократно или разсрочено