Застраховка на товари

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВКА „ТОВАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ“ (КАРГО)

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТОВАРИ, ПРЕДМЕТ НА ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ, ПРЕВОЗВАНИ НА РИСК НА ЗАСТРАХОВАНИЯ ЗА ВРЕМЕТО НА ТЕХНИЯ ПРЕВОЗ, НЕЗАВИСИМО ОТ ВИДА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО, СРЕЩУ ЗАГУБА, ПОВРЕДА ИЛИ РАЗНОСКИ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОКРИТИЯ

Тази застраховка се предлага в три варианта, а именно:

Институтска Карго Клауза “А” – 1/1/82 – пълно покритие;
Институтска Карго Клауза “В” – 1/1/82 – частично покритие;
Институтска Карго Клауза “С” – 1/1/82 – минимално покритие.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Размерът на премията по тази застраховка зависи от: избраното застрахователно покритие; вид на транспорта; дестинация; стойност на товара, превозван с едно превозно средство, вид на превозвания товар и опаковката му.