Основни съвети за избор на имуществена застраховка

Ако ви се наложи да степенувате по важност

вашия живот и здраве, вашето жилище, вашия автомобил. Със сигурност редът по важност ще е същия, в който са изпроени по-горе. А сега помисленте имате ли застраховка Живот, Здравна застраховка, Имуществена застраховка, Автомобилна застраховка. Всеизвестен факт е, че по нашите ширини първо застраховаме автомобила си (като освен застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, в повечето от случаите сключваме и застраховка Автокаско). А за важните неща за нас – като живота, здравето и дома ни, някак все не остава време или пък средства. Знаете ли, че застраховката на вашето жилище може да струва едва 1/3 от цената на застраховка Гражданска отговорност на вашия автомобил. А колко може да ви спести една имуществена застраховка в случай на застрахователно събитие, факт който не бива да се пренебрегва. Колкото и добре да си живее човек, все някой ден съседът му може да го наводни или той него. Може да стане късо съединение и пожар в жилището ви, или земетресение да напука стените…Ако обмисляте да направите застраховка на вашия дом, но до момента не сте се решили. Ако се колебаете как да изберете най-подходящата застраховка за вашия дом, ето няколко съвета от нашите експерти:

 1. Въпреки съществуващото многообразие могат да се определят два основни вида имуществени застраховки – застраховка „срещу първи риск“ и стандартна застраховка.
 • Имуществена застраховка срещу „първи риск“

Условието „първи риск“ означава, че застрахователят поема отговорност за обезщетяване в пълен размер на понесените загуби в резултат на първото застрахователно събитие през периода на застраховката, но в рамките на застрахователната сума.
Ако сте получили обезщетение по тази застраховка, застрахователната сума се намалява със сумата на обезщетението и условието „първи риск“ отпада. При следващи събития по време на срока на застраховката, евентуалното обезщетение се изчислява, като се отчита съотношението между остатъка от застрахователната сума и действителната стойност на имуществото.

 • Стандартна  застраховка на домашно имущество

Основното при тази застраховка е, че може да застраховате имуществото си на действителната му стойност, а не до определени от застрахователя лимити. Така, в случай на застрахователно събитие, ще ви бъде изплатено обезщетение, с което може да си купите същото по качество, вид и състояние имущество.

Често прилагани критерии за  определяне размера на премията:
– Застрахователна сума за сграда
– Застрахователна сума за движимо имущество
– Застрахователна сума за кражба чрез взлом
– Населено място, в което се намира обекта за застраховане
– Характеристики на сградата – възраст, конструкция, етажност
– Обезопасеност на имота
– Допълнителни покрития

 1.  Проверете дали застраховката, която избирате е с включен франшиз (включено самоучастие от ваша страна при възникване на застрахователна събитие). С други думи това е сумата, която застрахователят не покрива при възникване на застрахователно събитие – тя маже да бъде отбелязана в застрахователната полица като фиксирана сума или като % от застрахователната сума. Има и такива застраховки, които не включват самоучастие.
 2. Преценете внимателно рисковете на покритие, които предлага застрахователя. Обикновено са разделени на два вида – основно поритие, което е задължително – това е рискът Пожар, мълния, експлозия и допълнително покритие – тук изброените рискове са по желание и в комбинация на застраховащия:
 • Природни бедствия – буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води или морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина;
 • Аварии (вкл. спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и удар от МПС);
 • Земетресение;
 • Кражба чрез взлом, кражба с използване на техническо средство, грабеж, вандализъм;
 • Загуба на доход от наем; разходи за алтернативно настаняване; разходи за разчистване на развалини и останки;
 • Гражданска отговорност за нанесени вреди на трети лица;
 • Случайно счупване на стъкла и витрини.

Задължение на застрахованото лице  да полага  грижа на добър стопанин за имуществото си. Ако то е увредено умишлено или поради груба небрежност, то застрахователят е в правото си да откаже изплащане на обезщетение. Например, ако поради разсеяност сте забравили включена печка и така сте предизвикали пожар, то щетите няма да бъдат покрити от застрахователя.

Най-лесният начин да сключите имуществена застраховка е да се свържете с нашите консултанти и поискате актуални промоционални оферти. Почти всички дружества правят сезонни промоции. Намалението в проценти е между 35% и 50% и обикновено продължава между един и три месеца. Наблюденията ни са, че повечето дружества правят кампания по застраховка Домашно имущество по едно и също време всяка година. Това означава, че при добра информираност, ще можете да сключите застраховката си на много добра цена.

Изпратете запитване за имуществена застраховка

0 отговори

Оставете коментар

Искате да се присъедините към дискусията?
Напишете нещо!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *