Застраховки за деца и ученици

Застраховка „Злополука на учащи”

Във връзка с първия учебен ден проведохме изследване, което показва, че малко родители са информирани за възможността срещу 2 лева на година да подпомогнат семейния бюджет в случаите, когато се налагат медицински разходи, свързани с децата им.

На застрахователния пазар у нас от години съществува чудесен застрахователен продукт, който дава покритие при злополуки от типа на падания, изкълчвания, счупвания, заболявания като често срещаните детски шарки или инфекциозни заболявания, като покрива медицинските разходи и дава пари за болничен престой за деца от детските градини и училищата.

Застраховка „Злополука на учащи” или по-позната като „Училищна застраховка“ важи 1 година от сключването и има покритие 24 часа в денонощието.

Родителите имат възможност да избират от следните застрахователното покритие, в зависимост от финансовите си възможности:

 • Смърт вследствие злополука на лица над 14 годишна възраст,;
 • Трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука;
 • Временна загуба на трудоспособност вследствие на злополука над 5, 10 или 20 дни в различните застрахователни компании;
 • Медицински разходи вследствие на злополука от 100 до 500 лева в различните застрахователни компании;
 • Гражданска отговорност за причинени телесни увреждания на трети лица или нанесени материални щети на учебното заведение
 • Временна загуба на трудоспособност вследствие на акутно заболяване, включително инфекциозно заболяване над 5 или 20 дни;
 • Медицински разходи вследствие на акутно заболяване над 20 дни;
 • Дневни пари за болничен престой вследствие на злополука.

Всъщност тази застраховка се отнася не само за децата от ясли, детски градини и училище, но обхваща и много по-широк кръг от възрастни:

 1. Персонала на детските заведения;
 2. Персонала на учебните заведения;
 3. Студентите;
 4. Преподавателите в колежи, университети и академии.

Като за тях важат същите застрахователни покрития и много сходна цена, тъй като застрахователите разделят застрахованите лица според това дали имат навършени 14 години.

Спецификата на Училищната застраховка е в това, че застраховката е ГРУПОВА и може да се сключва само за група от лица. Минималния брой варира от 2 до 5 човека при различните компании. Според броя на застрахованите се предлагат редица преференции, като например безплатна застраховка на учителя при застраховане на всеки 10 лица, или безплатни застраховки на сираци и социално слаби ученици при застраховане на цяла паралелка.

Самото сключване на застраховките става чрез предоставяне на списък на застрахованите лица с техните ЕГН-та, а застрахователните суми варират от 1 000 до 5 000 лв., като премията, която клиента плаща е в зависимост от избраната застрахователна сума и покритие на застраховката. Така например, за да сключите застраховка за 3 000 лв., ще ви трябват между 3-8 лв. за година в зависимост от застрахователното покритие.

Някои от компаниите предлагат тази застраховка и за спортни клубове, но поради повишения риск премията се завишава между 50% и 100%. При Виктория, например, настъпване на застрахователно събитие по време на организирано мероприятие, като (зимен, пролетен или летен лагер / бяло или зелено училище), застрахователната сума автоматично се удвоява.

В момента този тип застраховки са в промоция в Армеец и ДЗИ, а също така се предлагат и от Лев инс, Уника Живот и Виктория.

Проблеми при получаване на обезщетение.

Клиенти на застраховката се оплакват от трудност при получаване на обезщетения по тази застраховка. Това е така, тъй като застрахователите изискват много специфичен набор от медицински документи, за които трябва да се информирате предварително. В тази връзка при сключване на застраховката и евентуално настъпване на застрахователно събитие ще бъдете консултирани какво точно да поискате и подготвите, за да получите бързо и безпроблемно полагащите ви се суми.

0 отговори

Оставете коментар

Искате да се присъедините към дискусията?
Напишете нещо!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *